Home   Alpabetical list of all authors   Verslag aangaande Zuid-Afrika over het jaar 1980

Click to enlarge
W E G Louw
Sculpture (bronze) by Nell Kaye
See also Artist's portraits of
famous Stellenbosch Authors

W. E. G. Louw

1913 - 1980

One of South Africa's most important Digters van Dertig (poets of the thirties)
and also author of prose

Professor of Dutch Literature at the University of Stellenbosch, 1967 - 1978

List of books     Poems: Stil aand   Nagreën   Voël

William Ewart Gladstone Louw, the youngest of four brothers, was born on 31 May 1913 at the Karoo village Sutherland, where he spent his childhood. In 1920 the family moved to Oranjezicht in Cape Town, but the Louw children returned for nearly all their school holidays to their grandfather's farm, Gunse fontein, in Sutherland.
W E G Louw's first poems were published in The South African College School Magazine. He matriculated from the South African College School and studied at the University of Cape Town from 1931 -1935. Here he became very active in the Afrikaanse Nasionale Studentebond. He published his first poetry collection, Die rijke dwaas, in1934 (poems he wrote when he was between 16 and 20 years old) and the following year, was awarded South Africa's most prestigious award, the Hertzog Prize (together with Totius and C.L. Leipoldt).
When his seven years older brother Van Wyk disclosed to him, that he, too, had written poetry, but did not want to continue, Gladstone convinced him to persist and he took care of the the publication of Van Wyk Louw's first poetry collection, Alleenspraak. It appeared in 1935. Van Wyk Louw became the most famous poet and literary man of his time. The brothers remained close friends and literary collaborators all their life. They were co-founders of the Vereniging Vir die Vrye Boek which published work of new writers established publishers did not dare to handle.
Gladstone earned his MA with a dissertation on the poetry of the Dutch poet J. H. Leopold in 1935 and continued his studies in Holland at the University of Amsterdam, where he obtained a Drs on Dutch Literature. He also read History of Arts as a second subject and visited museums in several European countries, including Alte Pinakothek in München.
He returned to Cape Town in November 1938. Here he obtained a D Litt with a dissertation on the influence of Gorter on Leopold (Die Invloed van Gorter op Leopold).
W E G Louw was married to the composer Rosa Nepgen in 1944. She set many of his poems to music as did other composers.
In 1945 Gladstone founded, together with his brother N. P. van Wyk Louw and H. A.Mulder, the independent magazine Standpunte .
His first academic position was as professor for Afrikaans and Dutch at the Rhodes University in Grahams Town.
In 1957 he accepted the post as Arts Editor at Die Burger, and remained there until the end of 1966.
From 1967 he served as professor of Dutch Literature at the University of Stellenbosch until his retirement in 1978. He was director of Historical Houses Ltd and adviser to the Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling (bible translation).
W. E. G. Louw died on 24 April 1980 at his smallholding, Sondraai, near Stellenbosch.

Louw se hele persoonlikheid het hom in die wieg gelê vir die literêr-historiese rol wat hy as digter, as stigterslid en redakteur van Standpunte, as kunsredakteur van Die Burger en as professor in Afrikaans en Nederlands te Grahamstad en Stellenbosch sou speel. Hy was iemand van onbesproke smaak, sensitief en geëmosioneerd in die tradisie van die romantiese digters by wie hy aansluiting gevind het, hoogs gekultiveerd in sy sosiale omgang en driftig toegewyd aan sy verhewe ideale vir Afrikaans.
E.C. Britz

Op 24 april 1980 overleed geheel onverwachts dr. W.E.G. Louw, die tijdens zijn leven niet alleen in Zuid-Afrika maar ook in Nederlandse literaire kringen aanzien en bekendheid genoot.
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981


The book, Skanse teen die tyd, with contributions by colleagues, students and friends, was published in honour of W G Louw on his 65th birthday (1978) as well as a dedicated edition of Standpunte (31:3, June 1978)

Awards:

Hertzog Prize for Poetry 1934 for Die Ryke Dwaas
Medal of the Suid-Afrikaanse Kunsvereniging (SA Association of Arts) 1965
Gustav Preller Prize 1970

Books:

Poetry:
1934: Die Ryke Dwaas
1940: Terugtog
1944: Adam en ander gedigte
1956: Bybels en Babels
1972: Naggesprek en ander gedigte
1973: Versamelde gedigte
1976: Vensters op die vrees
1980: Opvlugte en opdragte (posthumous edition)

Compilations of poetry:
1940: (together with D. B. Bosman and N. P. van Wyk Louw)
Tussen die Engtes
1946: Vyftig gedigte van C. Louis Leipoldt
1978: Driesprong
(A selection from Celliers, Leipoldt and Totius)

Literary works:
1939: Die Nieuwere Afrikaanse Poesie
1950: Kultuurgeskiedenisvan die Afrikaner, III
1958: Ou wyn van vreugde
Vaandels en voetangels

Prosa and collections of essays:
1962: Onvoltooide kalender
1964: Kolom
1969: So ver as 'n engel te perd kan ry (Reisverhaal)

Tranlations:
Gustave Flaubert, Die Heilige Julianus die herbergsame, 1940
Marlene Reidel, Kasper se wêreldreis (rhymed translation together with his wife) , 1960
Reinhard Herrmann, Jona en die groot vis, 1961
Reinhard Herrmann, Die verlore seun, 1961
George Bernard Shaw, Johanna die soldat van God, 1962

J.C. Kannemeyer, Ek ken jou goed genoeg - Die briefwisseling tussen N.P. van Wyk Louw en W.E.G. Louw 1936-1939, Protea Boekhuis, 2005 and
Briewe Van W.E.G. En N.P. Van Wyk Louw 1941-1970, Hemel & see, 2011

up

* * *

Stil aand

Vanaand het ek weer so verlang,
in grondelose vrees
van eie gryse eensaamheid,
dat jy by my moet wees,

dat ek die wye koeltes van
jou stem om my kan voel,
soos die rimp'ling van die somerreën
vervlugtig oor my spoel.

En toe ek deur die duister wind
wat oor my huisie waai,
die knip hoor lig, het heel my hart
in vreugde opgelaai ...

Nou sit ons voor die vuur en speel
die vlamlig deur ons hare ...
Laag waai die reënwind buite deur
die afgevalle blare.

Nagreën

Die reën skuifel deur die straat,
verby my venster, mensverlaat ...
Soos 'n trossie narsings wat verkwyn,
flikker die druppels teen my vensterruit
waar die geel straatlig daardeur skyn;
en voel die wind
met bleek vingers, soos 'n kind,
aan die swaar gordyn, wat plooi
in die lamplig, teer en droef papawerrooi.

Voël

'n Voël vlieg voor my venster verby,
'n naalddun lyn wat daaroor gly
en die glas in twee vlakke sny;

die wêrelde val apart en bly
elk in sy enkelheid geskei =
ek hierbinne, en daarbuite hy.

Read also his CV (in Dutch) by W.NIENABER-LUITINGH in the Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1980-1981, pag 169-182.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981:
5. Verslag aangaande Zuid-Afrika over het jaar 1980
Op 24 april 1980 overleed geheel onverwachts dr. W.E.G. Louw, die tijdens zijn leven niet alleen in Zuid-Afrika maar ook in Nederlandse literaire kringen aanzien en bekendheid genoot.
Twee Zuidafrikaanse leden, dr. C.F. Albertyn en dr. B. Booyens, zagen zich helaas genoodzaakt als leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te bedanken. Wij verwelkomen dr. H. van der Merwe Scholtz, die dit jaar als lid gekozen werd. Dr. G.J. Beukes ontving dit jaar de ‘half-eeufees-toekenning’ van de Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings voor zijn bevordering van het Afrikaanse toneel. Mw. dr. A.J. Boëseken werd op 12 december 1979 vereerd met een doctorsgraad honoris causa door de Universiteit van Stellenbosch. Aan dr. M. Bokhorst werd ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag het erelidmaatschap toegekend van het Suid-Afrikaanse Nasionale Kunsmuseum, ter erkenning van de belangrijke diensten, door hem voor dit museum verricht, en tevens voor zijn bijdrage tot de bevordering van de kunst in Zuid-Afrika. Eind 1979 is dr. F.C.L. Bosman met een eredoctorsgraad vereerd door de universiteit van de Oranje-Vrijstaat. André P. Brink's roman 'n Droë wit seisoen (in het Engels verschenen onder de titel A dry white season) werd in Engeland bekroond met de Martin Luther King Memorial Prize, en in Frankrijk met de Prix Medicis Etranger.
Dr. I.D. du Plessis, bekend als dichter en door zijn belangstelling voor de cultuur van de Kaapse Maleiers, vierde zijn tachtigste verjaardag en ontving bij die gelegenheid een eredoctorsgraad van de Universiteit van Kaapstad. Dr. C.F.J. Muller werd benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de geschiedenis aan de Universiteit van Suid-Afrika en tevens aangesteld als redacteur voor geschiedenis bij de Nasionale Pers. Dr. D.J. Opperman ontving voor zijn jongste dichtbundel, Komas uit 'n bamboesstok zowel de CNA-als de Hertzogprijs; bovendien werd hij door de Universiteit van Kaapstad met een doctorsgraad honoris causa vereerd. Het aantal leden van de Maatschappij in Zuid-Afrika bedraagt op heden 38.

W. Nienaber-Luitingh

up


Drawing by Bertie du Plessis, www.mindpilot.co.za

Webmasterwww.StellenboschWriters.com © Rosemarie Breuer

      Publisher of special editions Books


Find Afrikana and other books at bidorbuy.co.za