Home   Alpabetical list of all authors

Theological Seminary
Theological Seminary
Painting by Hérine Fourie

W D Jonker

W.D. Jonker

1. 3. 1929 - 28. 8. 2006

Author of theological and religious publications
Professor of Theology at the University of Stellenbosch, 1971 - 1992

Willem Daniel Jonker was born on 1 March 1929 in the district Lichtenburg, West-Transvaal. After matriculation in Lichtenburg (1945) he studied at the University of Pretoria (M.A. and B.D.), 1956 - 1952, and at the Vrije Universiteit in Amsterdam (Th.Dr.), 1952 - 1955.
He married Elizabeth Rossouw in 1952, and during the years 1954 and 1960, four children were born: Sabet, ia, Martina and Willie.
1955 - 1968: Minister of NG Kerk of Transvaal, interrupted by one year
1965 - 1966: Professor at UNISA.
1968 - 1971: Professor at the University of Kampen, Holland.
1971 until retirement in 1992: Professor at Stellenbosch University.

W D Jonker was Dean of the Faculty of Theology for two terms and member of the Council of Stellenbosch University, 1987 - 1992.
Willie Donker lived in Stellenbosch until 2003. He died on Monday, 28 August 2006, at Benadéhof in Strand.
Memberships: Afrikaanse Skrywerskring and the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

Awards:

Scholarship of the Union of South Africa, 1952
Senior scholarship HSRC, 1960
Ad hoc-grant HSRC, 1980
British Council grant, 1980
Senior scholarship HSRC, 1983
Rapportryers-grant for theological publication, 1980
Credo Prize for Theological publications 1982
Totius Prize for Theology 1990
Andrew Murray Prize for Theological publications 1991 and 1997
Doctor honoris causa from the University of Stellenbosch, 1997
Doctor honoris causa, University of Potchefstroom, 1999
N.P. van Wyk Louw Medal 2001
Doctor honoris causa, University of the Free State, 2004

List of works

15 Books, numerous contributions to books, over 100 academic publications in journals and popular essays in newspapers an magazines. A weekly column, for several years, 'n Woord onderweg in Beeld, and from 1974 - 1992: Geestelike Waardes in Die Burger.

Books:

Ons posisie in Christus en ons aardse realiteite
Mistieke liggaam en kerk in die nuwe Rooms-Katolieke teologie, 1955
En as jou broeder sondig, 1959, 1978
Die sendingbepalinge van die Ned. Gereformeerde Kerk van Transvaal, 1962
Om die regering van Christus in Sy kerk, 1965
Aandag vir die kerk, 1965
Die Brief aan die Romeine, 1966/ 67,1976 1983
Theologie en praktijk, 1968
Als een riet in de wind, 1970
Op weg met die teologie, 1974
Die Bybel en Gods wil vir ons lewe, 1975
Ek glo in die Heilige Gees, 1975
Die liefde van Christus dring ons, 1975
Die Woord as opdrag, 1976
Christus die Middelaar, 1977
The Mary cult in the Roman Catholic Church, 1979
Vreemde gemeenskap, 1979
Discussie rondom de prediking, 1981
Die Gees van Christus, 1981
In diens van die Woord, 1981
Soms kom dit later, 1982
Vreemde geregtigheid, 1983
'n Brief aan doopouers, 1984 ,1986
Die hand wat my vashou, 1987
Die relevansie van die kerk, 1987
Hoe kan ek seker wees?, 1988
Uit vrye guns alleen, 1989
Vreemde bevryding, 1989
Bevrydende waarheid, 1994
Selfs die kerk kan verander, 1998


Information by W.D. Jonker, October 2004

Webmasterwww.StellenboschWriters.com © Rosemarie Breuer

     Publisher of special editions Books