Home   Alpabetical list of all authors   Stellenbosch Artists   The gentle brilliance of TO Honiball by Francois Verster (pdf)   Afrikaans CV
Die Vioolspeler
Click to enlarge
Click for Picture of Adoons driving a car
Die Vioolspeler is 'n karikatuur van 'n straatmusikant. Eenvoud en improvisasie, soos gepaardgaande met armoede word (tipies van talle Honiball-tekeninge) treffend uitgebeeld. Menslikheid, ten spyte van die bobbejaanliggaam, is 'n toepaslike tema. Die humor in sy werk is simpatiek, nie neerhalend, soos ook die meeste van sy satire. Die gesigsuitdrukking en lyftaal is menslik - die keuse van 'n bobbejaan, eerder as 'n mens maak die tekening universeel en nie eksklusief, soos net vir 'n spesifieke taal- of rassegroep nie. 'n Volledige kommentaar op o.a. hierdie werk is ingesluit in hoofstuk 5 van 'n Kultuurhistoriese ontleding van pikturale humor, met besondere verwysing na die werk van TO Honiball
DPhil, FP Verster, US 2003

T.O. Honiball

1905 - 1990

	T.O. Honibal

Creator of the Oom Kaspaas cartoons

Thomas Ochse Honiball was born on 7 December 1905 in Cradock. He grew up in Stellenbosch, where he attended the Paul Roos Gimnasium and did drawings for the school magazine. He studied architecture at the University of Cape Town (until 1926). In 1927 he continued to study commercial art in Chicago, where he was introduced to American cartoons. On his return to Cape Town in 1930 he worked in advertising and later as freelance caricaturist and cartoonist. From 1936 he worked for Nasionale Pers newspapers and in 1941 took over from DC Boonzaier as political caricaturist.

T.O. Honiball married Iona Boesen in 1934. They had four children.
Iona died in 1971. Honiball was married to Essie de Villiers - Dreyer in 1973. (Essie Honiball)
He retired in 1974 and held his first one man exhibition in Pretoria in the same year.
He continued to sketch political caricatures until 1978.

In 1977 he donated his Honiballiana - collections to Stellenbosch University and the National Library Museum (NALN - Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingssentrum) in Bloemfontein. In 1985 he bestowed his collection of political caricatures to the Nasionale Pers.
1986: Foundation of TO Honiball-Promosies
T.O. Honiball died on 22 Februarie 1990 in Montagu.

In 1998 a book of anecdotes, told by Honiball to Esje du Toit was published: Pen, penseel en 'n glimlag. The books on South African pictorial humourists by Murray & Elsabe Schoonraad (1983, Afrikaans and 1989, English - Companion to South African Cartoonists) included also biographical info on Honiball.
A new edition on Honiball and his works is planned for 2005.

Awards:
Was honoured by the FAK (South African Cultural Association) in 1984 and the SA Academy of Arts and Science in 1989 (Besondere Erepenning vir sy baanbrekerswerk op die gebied van die Afrikaanse strokiesprent).

Hobbies: Wood-work, metal-work (miniature windmills en model trains)

Works:

Oom Kaspaas
Oom Kaspaas
- click to see the whole series
Kaspaas Breekwater is telling his nephew boasting reminiscenses - amongst others -about his time as a matie at Stellenbosch University .
These cartoons appeared for the first time on 4 March 1939 in Die Byvoegsel of Die Burger. Between 1940 - 49 10 volumes of the collected cartoons were published. The cartoons appeared again in Die Landbouweekblad since 1971 and were thus happily saved from oblivion.

Honiball created Oom Kaspaas in 1939, (1. edition, 1940, 10. edition 1949, Nasionale Boekhandel)
Jakkals en Wolf in 1942 (1. edition, 1943, 12. edition 1961, Nasionale Boekhandel)
and Adoons-hulle in 1948 (1. edition, 1949, 6. edition 1961, Nasionale Boekhandel)

Oom Kaspaas vertel, 3 volumes, Tafelberg, 1979
Oom Kaspaas, TO Honiball-Promosies, 1986
Jakkals en Wolf, 3 volumes, Tafelberg, 1978
Jakkals en Wolf, TO Honiball-Promosies, 1986
Adoons-hulle, 3 volumes, Tafelberg, 1979
Adoons-hulle, TO Honiball-Promosies, 1986

Books and CD ROMs on Honiball by Francois Verster:

TO Honiball: Culture with a smile, African sun Media, 2004
CD ROMs:
Honiball 100 (in English & Afrikaans), 2004, with updated edition in 2005
Van Kaspaas tot Kaas: die lewe en werk van TO Honiball (2005)

T.O. HONIBALL-trilogie available: Jakkals en Wolf, Oom Kaspaas and Adoons-hulle at R165.
To order: See Helena Liebenberg's website Taaloord or phone S.W. Liebenberg 072-170 9331 or (021) 949- 2736 (tel. en faks)

up

Afrikaans CV

Gebore op 7 Desember 1905 te Cradock
Skooljare op Stellenbosch, teken vir skoolblad
Studeer argitektuur by Universiteit van Kaapstad in 1926
Gaan na Chicago in 1927, studeer handelskuns, word blootgestel aan Amerikaanse strokieskuns in nuusblaaie
Keer terug na Kaapstad in 1930, werk by advertensie-maatskappy tot 1933, later vryskut - tekenaar
Kry in 1936 vaste aanstelling by Nasionale Pers, volg DC Boonzaier in 1941 op as politieke spotprenttekenaar
Trou in 1934 met Iona Boesen, 4 kinders gebore uit hul huwelik
Skep Oom Kaspaas in 1939, Jakkals en Wolf in 1942, Adoons-hulle in 1948
Iona sterf in 1971, Honiball trou met Essie de Villiers - Dreyer in 1973
Tree amptelik af in 1974, hou eerste eenmansuitstalling in 1974 te Pretoria
Skenk versamelings Honiballiana aan Universiteit van Stellenbosch en NALN (Bloemfontein) in 1977
Teken nog tot 1978 politieke spotprente
Skenk versameling prente aan Nasionale Pers in 1985
TO Honiball-Promosies word in 1986 gestig
Vereer deur FAK in 1984 en deur SA Akademie vir Kuns en Wetenskap in 1989
Sterf op 22 Februarie 1990 te Montagu
up


Afrikaans text and information by Francois Verster, March 2003

Webmasterwww.StellenboschWriters.com © Rosemarie Breuer

      Publisher of special editions Books


Find Afrikana and other books at bidorbuy.co.za