Home   Alpabetical list of all authors   www.annamariavanschurman.org   Pieta at Utrecht University


Pieta's former home
Photo by Pieta van Beek
- click to enlarge


From Kaapse Jaarboekje: Cornelia Vermeulen

Pieta van Beek

Pieta van Beek
Photo by Sheilah Arends
Click to see full photo

Pieta protesting
Photo by Elsabé Retief
Pieta protesting - click to enlarge

Author of several books

Research Associate at Stellenbosch University, Theology Department
Affiliated researcher at Utrecht University, the Onderzoeksinstituut Geschiedenis en Cultuur

Pieta van Beek was born on 14 October 1958 in Rotterdam, The Netherlands, as the eighth child of ing. Jaap van Beek and Lenie Provily. Eight more children were born after her. She experienced some struggle to get permission to study as a girl, but after that she never stopped. She completed her studies in Dutch literature at Utrecht University, then studied Classics at Stellenbosch University. She obtained her doctorate at Stellenbosch University in 1997. Title of thesis: Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678) - a book written by the first female student in Europe. Pieta passed a MA in Hebrew, cum laude, in 2004.
Apart from publishing books and articles on Anna Maria van Schurman and South African women writers, she wrote a book about her friendship with the Dutch poet Ida Gerhardt. By invitation of the Rector Magnificus of Utrecht University she wrote a study on the first female student in Europe, Anna Maria van Schurman (1636).
She received several international awards and prizes and is a member of the Maatschappij der Nederlandse Letterkunde and of the Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.
Pieta is an amateur photographer and regularly writes her Kaapse Jaarboekje on her life in South Africa and Europe.
She has lectured in Greek, Latin and Dutch and was involved in women's issues, being a spokes-person for the temporary staff (mostly women) and serving as a member on the University's Vroueforum (Ladies Forum).
At present Pieta teaches parttime classical languages, art and Afrikaans at the Catholic Highschool De Breul in Zeist. She is also a researcher at Utrecht University.
Pieta is mother of twins, Thomas and Brandaan Huigen. She has returned to Holland at the end of 2005 and is married to Erik Heijerman.

Presenting the book De Eerste Studente

Books:

Academic:
'Verbastert Christendom': Nederlandse gedichten van Anna Maria van Schurman (1607-1678). Houten: Den Hertog, 1992
Klein werk: De Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678). PhD thesis, Stellenbosch University, 1997
Oranje boven: Nederlands voor Zuid-Afrika (Co-author Dineke Ehlers), Protea Boekhuis, 2004/2007
'Poeta laureata': Anna Maria van Schurman, de eerste studente in 1636. Utrecht University, 2004
De eerste studente: Anna Maria van Schurman 1636 Utrecht: Matrijs, 2004/2007
My mother's mother's mother: South African women's writing from 17th century Dutch to contemporary Afrikaans, (Co-author: Annemarié van Niekerk), Leiden University Press

Book contributions:
'Nederlandse gedichten van Anna Maria van Schurman' in: Anna Maria van Schurman (1607-1678) een uitzonderlijk geleerde vrouw. Ed. Mirjam de Baar, Machtelt Löwensteyn, Marit Monteiro en A. Agnes Sneller. Zuthpen: Walburg Pers, 1992: 75-92.
"O Utreght, Lieve Stadt"; Poems in Dutch by Anna Maria van Schurman" in: Choosing the better part : Anna Maria van Schurman (1607-1678). Ed. Mirjam de Baar e.a. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1996:69-85.
'Anna Maria van Schurman, de geleerdste van allen' in: Met en zonder lauwerkrans: schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Ed. Riet Schenkeveld-van der Dussen et al. Amsterdam, 1997:206-210
'Een vrouw in de Republiek der Letteren: gesprek met Anna Maria van Schurman' in: Oog in oog met 17e-eeuwers: gesprekken met protestantse dichters, schilders en musici. Ed. E. De Bruyn. Zoetermeer (Boekencentrum) 1999: 59-68.
'Vergeten vrouwen van de Kaap: Nomen Nescio, Petronella Camijn en Aletta Beck' in: Colloquium Nederlandse literatuur in Zuid-Afrika. Ed. S. Huigen. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde/Werkgroep Nederlandstalige Zuid-Afrikaanse literatuur. Stellenbosch University, 1999:9-16.
'Dum spiro spero, eroos glukupikron amaganon orpeton, ki le'olam gasdo', in: Album Amicorum voor Chris Heesakkers. Ed. Jan Bloemendal, Dirk van Miert en Jan Waszink.Voorthuizen: Florivallis, 2000:7.
'Alpha Virginum': Anna Maria van Schurman (1607-1678) in: Women Writing Latin. Ed. L. Churchill et al. New York, Routledge, 2002: 271-293.
'Pallas Ultrajectina, bis quinta dearum': Anna Maria van Schurman en haar Neolatijnse dichtkunst' in: De Utrechtse Parnas: Utrechtse Neolatijnse dichters uit de zestiende en zeventiende eeuw. Ed. Jan Bloemendal. Amersfoort: Florivallis, 2003:45-67.  
'Ardens martyrii desiderium: on the martyrdom of Anna Maria van Schurman (1607-1678)' in: Intersections. Ed. A.J Gelderblom. Leiden: Brill, 2003
'Een wichelroede voor het WAT' in: 'n Man wat beur. Huldigingsbundel vir Dirk van Schalkwyk. Ed. Willem Botha. Stellenbosch, 2003:28-31.


'Een voorbeeldig lijderesse': de vergeten vrouwenschrijver Ella Neethling' in: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (8) 2001:285-301.Cornelia Vermeulen
Ik stond in de rij van het postkantoor en keek naar buiten. Hee, daar zag ik Cornelia lopen, ze ging de apteek aan de overkant binnen. Vandaag bungelde er een dun zwart vlechtje naast haar gezicht, roze was haar jackje en op haar hoofd droeg ze een muts. Na mijn beurt haastte ik me naar de overkant en vond haar. " Cornelia, hoe gaan dit, wil jy saam met my 'n koppie koffie drink? " Ze lachte en zei, 'Mag dit ook tee wees'? Toen liepen we naar Bakoven. Maar hoe! Nooit geweten dat dat stukje Birdstraat van het postkantoor naar Bakoven (50m) zo lang kon duren. Nooit geweten dat die foeilelijke betonnen prullenbakken op straat nog voor iets anders dienden dan voor afval . Als adempauze. Als rustpunt.
   Jaren geleden nam ik tijdens mijn foto-expedities op die Braak een foto van Cornelia. Ze liep elke zaterdagochtend van het station, naar het centrum om boodschappen te doen. Met twee klompvoeten die naar binnengedraaid stonden, haaks op haar benen, maar in het verlengde van elkaar. Die zette ik niet op de foto, wel haar ernstige, artistieke gezicht onder de hoofddoek. Ze was erg blij met die foto geweest. Sinds die tijd maakten we af en toe een praatje op straat. Ze werkte als landarbeidster op een boerderij bij Koelenhof, net buiten Stellenbosch, samen met haar man en twee kinderen. Soms, als het te warm was, kwam ze even naar het slavenhuisje om wat water te drinken. Dat lag halverwege het station.
    Nu liep ik naast haar en moest ik me aan haar tempo aanpassen. Bij elk stoeppaaltje of prullenbak stond ze stil om te rusten, om op adem te komen. Even keek ik vanuit het perspectief van een invalide , asthmatische vrouw. Bij Bakoven dronken we aan een tafeltje koffie en thee. Toen ik hoorde dat ze nog geen ontbijt gehad had, bestelde ik dat voor haar . Haar handen en haar voeten deden zo'n zeer, ze had erge arthritis , vertelde ze . Nee, ze liep nooit meer van en naar het station, dat kon ze niet meer, die baas van die plaas (Jannie Costa) reed haar soms naar het dorp. Dat kon ze haar pensioentje afhalen -haar man was inmiddels overleden- en medicijnen voor haar hart en handen kopen. Ze ademde hoorbaar. Ik kreeg zielsmedelijden. Zo'n hard, hard leven, ik wist hoe abominabel laag die pensioentjes waren. Ik wist hoe huisjes voor arbeiders er meestal uitzagen. Cornelia kon het ontbijt niet op, of ze de geroosterde boterhammetjes mee mocht nemen. Terwijl ze vertelde kwam er geen klacht over haar lippen. ' Die Vader in die Hemel ' zorgde voor haar, zo had Hij mij vandaag ook naar haar toegestuurd. Ik liet het maar zo. Het maakte me rustig om zo tegenover haar te zitten. Mijn zorgen vielen in het niet.
Later hielp ik haar de straat oversteken, daar ging ze op Die Braak op een paaltje zitten wachten. Tot de boer haar kwam halen. Gelukkig regende het die dag niet. Maar gezien heb ik haar nooit weer. Ze is niet meer.


Text by Pieta van Beek, September 2003

Webmasterwww.StellenboschWriters.com © Rosemarie Breuer

   Publisher of special editions Books