Home   Alpabetical list of all authors

Worsleya (blue Amaryllis)
Worsleya (blue Amaryllis)
Photo by Jim Holmes
click for enlargement
Dr P H Foster
Department of Afrikaans and Dutch
Stellenbosch University
Private Box X1
7602 Matieland
Tel. (021) 808 2174

P H (Ronel) Foster
Ronel De Goede (nom de plume)

Louise Viljoen and Ronel Foster
Louise Viljoen and Ronel Foster

Poet and Author of academic publications
Senior Lecturer at the Department of Afrikaans and Dutch,
Stellenbosch University

P H (Ronel) De Goede has studied at Stellenbosch University (BA 1969, SOD 1970, MA cum laude 1987, DLitt 2000: Postmodernisme en poësie, met spesifieke verwysing na die historiografiese metagedig Die heengaanrefrein van Wilma Stockenström) and at Unisa (BA Hons cum laude 1980).
She is the main organiser of the Skrywerswerkswinkels - Writers Workshops at Stellenbosch University, a member of the inter-varsity Letterkunde-Ondersteuningskomitee and the former editor of PoësieNet (LitNet).

Read Ronel de Goede's poems at LitNet or hear them on the CD Verswêreld, Tafelberg, 2001

Awards

Eugène Marais Prize 1994 (prize shared with Mark Behr)
Elisabeth Eybers bursary 1994
Skoop - "die verrassendste poësiedebuut van die afgelope dekade en die belangrikste nuwe stem in Afrikaans ná Stockenström en Krog... Hierdie bundel sal by ware poësielesers 'n sensasie veroorsak".
John Kannemeyer in Op weg na 2000
Books:

Skoop (poetry)
'n Woordverwerkingspeletjie vir die beginner, Tafelberg, 1993
Poskaarte - Beelde van die Afrikaanse Poësie sedert 1960 (Co-author Louise Viljoen), Tafelberg and Human& Rousseau, 1997
Nuwe stemme 4 (compiler with Danie Marais), Tafelberg, 2010
Die Nuwe stemme-reeks is 'n opwindende projek waarmee Tafelberg-Uitgewers publikasie-geleenthede skep vir jong digters wat nog nie genoeg gedigte het vir 'n eie, selfstandige debuut nie.
Over grenzen/ Oor grense.
vergelykende studies oor die Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse poësie, Acco 2009


Webmasterwww.StellenboschWriters.com © Rosemarie Breuer

      Publisher of special editions Books