Home   Alpabetical list of all authors
I need a photo, please!
J J F Durand

Author of books on theological and philosophical subjects

Johannes Jacobus (Jaap) Fourie Durand was born on 5 June 1934, in the Free State. He matriculated in 1951 in Dealesville and studied Philosophy and Theology at the University of the Free State, Stellenbosch University and the Free University of Amsterdam.
He was minister of Religion in the Transkei and Port Elizabeth and Moderator of the Dutch Reformed Church in Africa. He was appointed as professor in Systematic Theology at the University of the Western Cape and as Deputy Vice-chancellor in 1981 and was a visiting professor at several universities in the USA and Europe. He was Chairman of the Western Cape Peace Committee in the period leading up to the 1994 democratic elections and retired in 1994.
Jaap Durand is married to Sonja Hanekom (née Bell) and has three children and three stepchildren.

Awards and Honours:

Thomas Roberston Award 1951; Golden Dove of Peace Award 1994; Honorary doctorate in Social Sciences, University of Cape Town 1994; Honoray doctorate in Philosophy, University of the Western Cape 1996; Totius Medal for Theology, South African Academy of Arts and Science 1996; Honorary doctorate in Philosophy, Stellenbosch University 2002; Honorary Doctorate in Philosophy, University of the Free State

Jaap Durand published some 60 articles.

Books:

Dis amper dagUna sancta Catholica in Sedingperspektief, W ten Have 1961
Christelike Sening - Allesomvattende Roeping, Sacum 1964
Lisisibane izwi lakho, NGSP 1969
Swartman, Stad en Toekoms, Tafelberg 1970
Kruisteologie en die lydende God, UWK 1974
Die lewende God, Wegwysers in die Dogmatiek I, NGKB 1976
Die Sonde, Wegwysers in die Dogmatiek III, NGKB 1978
Skepping, Mens, Voorsienigheid, Wegwysers in die Dogmatiek V, NGKB 1982
Teks binne Konteks, UWK 1987 Geweld - Wat sê die Kerk? (with DJ Smit), UWK 1995
Ontluisterde Wêreld, Lux Verbi BM 2002
Iemand soos ek en jy, T Wever 2003
The many faces of God, AFRICAN SUN MeDIA, 2007
Dit is amper dag
Evolusie, wetenskap en geloof (ebook), Bybel Media, 2013
Godsgeheim - Die verhaal van wetenskap en mistieke geloof, 2015


Text by Jaap Durand

Webmasterwww.StellenboschWriters.com © Rosemarie Breuer